Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност"

01.01.2021 г.

"Рапсоди Травел България" ООД  изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.092-0158-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Главната цел на проекта е подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент за преодоляване на  икономическите последствия от пандемията COVID-19. 
Обща стойност: 29 031,45лв., от които 24 676,73лв. европейско и 4 354,72 лв национално съфинансиране.“

Последни публикации в блога

Виж още