Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност"

26.09.2020 г.

"Рапсоди Травел България" ООД  изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.073-18203-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 10 хил. лева, от които 8500лв. европейско и 1500 лв национално съфинансиране.“

Последни публикации в блога

Виж още